Voor wie is zinnings?

PARTICULIEREN

Je kan bij Zinnings de open opleiding “Ethiek” volgen (2 dagen), en de vervolgdag “Ethiek in organisaties”, bv voor toepassing in je sportclub, culturele vereniging, vrijwilligerswerk of de organisatie waar je voor werkt. 

ORGANISATIES

Je kan individueel deelnemen aan een opleiding uit het open aanbod. Een opleiding, moreel beraad of workshop kan ook doorgaan binnen je organisatie.

Zinnings kan ook advies geven, cultuuronderzoeken voeren, en is ook beschikbaar voor presentaties of keynotes.

ONDERWIJS

Voor adolescenten is de ideale combinatie: een moreel beraad-sessie (een onderzoek  rond een ethische kwestie die zij zelf inbrengen), gevolgd door een aangepaste versie van de opleiding Ethiek.

AANBOD

Particulieren 

OPLEIDING

Ethiek

Een tweedaagse hands-on opleiding over de praktische toepassing van de 4 grote westerse ethische stromingen. 

OPLEIDING

 Ethiek voor organisaties

Een vervolgopleiding op “Ethiek” waarin je die kennis leert toepassen in je vereniging of op je werk.

OPEN SESSIE

Moreel beraad

“Moreel beraad” is een gezamenlijk onderzoek rond een concrete morele kwestie.

aanbod

Organisaties 

OPLEIDING

Ethiek

Een tweedaagse hands-on opleiding over de praktische toepassing van de 4 grote westerse ethische stromingen.

OPLEIDING

Ethiek voor organisaties

Een vervolgopleiding op “Ethiek”: je leert hoe je die kennis toepast om je missie, je beleid, je gedragscodes en de persoonlijke ethische vaardigheden van je team aan te scherpen.

SESSIE

Moreel beraad

“Moreel beraad” is een begeleide gespreksmethode voor een groep van 3 tot 12 deelnemers, waarbij concrete morele kwesties besproken worden. Het duurt ongeveer twee uur, en leert een team iets bij over een concreet probleem, maar ook over elkaar. 

OP MAAT

Workshop

Praktische, interactieve overlegmomenten op maat van een organisatie, bv over hoe je een ethisch beleid in je organisatie vorm geeft. 

OP MAAT

Advies

Zinnings kan ingeschakeld worden om advies te geven over ethische kwesties in organisaties. 

INSPIREREND

Presentaties

Wil je je laten prikkelen over hoe simpel het soms kan zijn om ons moreel buikgevoel te kunnen benoemen?

 

Aanbod

Onderwijs  

SESSIE

Moreel beraad

Een gezamenlijk onderzoek naar een concrete ethische kwestie uit de leefwereld van de adolescenten zelf.

OPLEIDING

Ethiek voor adolescenten

Een korte basisopleiding ethiek, toegespitst op de leefwereld van adolescenten.

WORKSHOPS

Workshops rond ethiek

Praktische, begeleide,  interactieve overlegmomenten met een groep adolescenten.