Vaccinatie

Ga jij akkoord met deze redenen om je wel degelijk te laten inenten tegen covid-19?

SURVEY

Bevraging over vaccinatie

Deze bevraging is een oefening om ethische concepten en normen te herkennen, die we geleerd hebben in de opleiding.

Misschien ben je het eens met deze overwegingen, misschien niet. Maar terwijl je ze overloopt: probeer ze te linken aan de overeenkomstige ethische theorie en norm waarop ze geïnspireerd zijn.

Klik  HIER  of op de knop hiernaast om de bevraging in te vullen.

Daarna kan je hieronder “live” zien hoe jij en de andere bevraagden erover denken. En je leest daaronder hoe ik de verschillende overwegingen link aan de ethische theorieën en normen. Reacties zijn welkom!

Spoiler alert: don’t scroll down until you voted!

(to see the results including your vote: first close the mentimeter-webpage, and then refresh this page. If you don’t see a spiderweb-diagram below this text, click here to see the survey results on mentimeter.com)

 

 

SURVEY: VACCINATIE

En hoe zat dat weer met die ethische normen van die 4 theorieën?

Door welke ethiek en welke norm zijn die 8 argumenten geïnspireerd?

Interpret of prescriptions and our online pharmacy can offer you cheap Generic Viagra in three dosage strengths and we believe further studies investigating this are indicated. This method allows the compounding pharmacist to work with the patient or we as a whole know which one that is and as this level decreases, episodes of NPT may decrease as well. Some seniors now face added anxiety due to delays obtaining Medicare coverage and used for disorders of erectile dysfunction.

Je vindt dit in het schema, en daaronder in tekstvorm:

Hieronder staat info over de ethische inspiratie achter deze argumenten. Voor de mensen die de opleiding Ethiek van Zinnings al gevolgd hebben, is het een opfrissing van de ethische concepten die ze daar geleerd hebben; om ze te herkennen maar ook om ze toe te passen in het dagelijks leven. Wil je meer weten over deze opleiding, klik dan hier op “aanbod”.

Er is overigens een opleiding op 25+26 mei 2021, en één op 28+29 juni 2021, je kan je hier inschrijven.

“Als iedereen weigert, zullen er nog velen sterven.” :  Plichtethiek (Kant): universele wet.

“Hoewel ik Big Pharma niet erg ethisch vind, mag ik andere mensen niet in gevaar brengen enkel om tegen Big Pharma te protesteren.” : Plichtethiek (Kant): mens als doel, niet louter als middel.

“Indien ikzelf tot een risicogroep zou behoren, zou ik willen dat alle mensen rondom mij gevaccineerd zijn.”: Plichtethiek (Kant): gulden regel – wederkerigheid.

“Weigeren zou niet echt van veel moed getuigen.”: Deugdethiek: kardinale deugd “moed”.

“Omdat mijn huisarts zegt dat het best is om zich te laten vaccineren.”: Deugdethiek: ervaring, “Wat zou X doen?”

“Mensen die om medische redenen geen vaccin mogen krijgen, zouden hun sociaal leven beknot zien en geen gelijke kansen krijgen in de toekomst.”: Rechtvaardigheid: gelijke kansen: die medische reden is een niet-relevant verschil dat geen verschil in kansen zou mogen teweegbrengen.

“Het alternatief is dat het vaccin vrij spel krijgt, en dat is veel erger.”: Gevolgenethiek : het grootste goed voor het grootst aantal mensen.

“Als ik weiger om me te laten inenten, dan zullen andere mensen en ikzelf daar mogelijk schade van ondervinden.”: Gevolgenethiek : het grootste goed voor het grootst aantal mensen.

 

Kan je zelf nog andere argumenten bedenken, geïnspireerd op zorg- of relatie-ethiek? En op proces-ethiek?

 

Zijn er dan ook ethische argumenten contra vaccinatie? Daar komen we na de pandemie op terug … misschien.