Vaccinatie

Ga jij akkoord met deze redenen om je wel degelijk te laten inenten tegen covid-19?

SURVEY

Bevraging over vaccinatie

Deze bevraging was een oefening om ethische concepten en normen te herkennen, die we geleerd hebben in de opleiding.

Misschien ben je het eens met deze overwegingen, misschien niet. Maar terwijl je ze overloopt: probeer ze te linken aan de overeenkomstige ethische theorie en norm waarop ze geïnspireerd zijn.

De bevraging is afgelopen, 24 mensen namen deel.

Hieronder kan je zien hoe de deelnemers erover dachten. En je leest daaronder hoe ik de verschillende overwegingen link aan de ethische theorieën en normen. Reacties zijn welkom!

 

 

SURVEY: VACCINATIE

En hoe zat dat weer met die ethische normen van die 4 theorieën?

Door welke ethiek en welke norm zijn die 8 argumenten geïnspireerd?

Je vindt dit in het schema, en daaronder in tekstvorm:

Hieronder staat info over de ethische inspiratie achter deze argumenten. Voor de mensen die de opleiding Ethiek van Zinnings al gevolgd hebben, is het een opfrissing van de ethische concepten die ze daar geleerd hebben; om ze te herkennen maar ook om ze toe te passen in het dagelijks leven. Wil je meer weten over deze opleiding, klik dan hier op “aanbod”.

Er zijn overigens steeds publieke opleidingen in de nabije toekomst, je kan je hier inschrijven.

“Als iedereen weigert, zullen er nog velen sterven.” :  Plichtethiek (Kant): universele wet.

“Hoewel ik Big Pharma niet erg ethisch vind, mag ik andere mensen niet in gevaar brengen enkel om tegen Big Pharma te protesteren.” : Plichtethiek (Kant): mens als doel, niet louter als middel.

“Indien ikzelf tot een risicogroep zou behoren, zou ik willen dat alle mensen rondom mij gevaccineerd zijn.”: Plichtethiek (Kant): gulden regel – wederkerigheid.

“Weigeren zou niet echt van veel moed getuigen.”: Deugdethiek: kardinale deugd “moed”.

“Omdat mijn huisarts zegt dat het best is om zich te laten vaccineren.”: Deugdethiek: ervaring, “Wat zou X doen?”

“Mensen die om medische redenen geen vaccin mogen krijgen, zouden hun sociaal leven beknot zien en geen gelijke kansen krijgen in de toekomst.”: Rechtvaardigheid: gelijke kansen: die medische reden is een niet-relevant verschil dat geen verschil in kansen zou mogen teweegbrengen.

“Het alternatief is dat het vaccin vrij spel krijgt, en dat is veel erger.”: Gevolgenethiek : het grootste goed voor het grootst aantal mensen.

“Als ik weiger om me te laten inenten, dan zullen andere mensen en ikzelf daar mogelijk schade van ondervinden.”: Gevolgenethiek : het grootste goed voor het grootst aantal mensen.

 

Kan je zelf nog andere argumenten bedenken, geïnspireerd op zorg- of relatie-ethiek? En op proces-ethiek?

 

Zijn er dan ook ethische argumenten contra vaccinatie? Daar komen we na de pandemie op terug … misschien.