Over zinnings

Photo News

de droom

Wat als iedereen perfect wist te verwoorden waarom iets zijn of haar rechtvaardigheidsgevoel aanspreekt? En als we met iemand van mening verschillen over wat het meest rechtvaardige is, dat we dan van elkaar begrijpen waarom?

En stel dat we daarover met iedereen bewust en rustig van gedachten kunnen wisselen?

Zou het kunnen dat we dan allemaal ervaren dat het eigenlijk bevrijdend is om de ethische lat bewust wat hoger te leggen?

Zou het zomaar kunnen dat we dan allemaal wat ambitieuzer worden en tegelijk ook wat milder voor onszelf en de anderen?

En dat we dan echt goesting krijgen in de tintelende ervaring om zinvol en rechtvaardig bezig te zijn?

Welnu, dat is:

zin in zinderend zinnigs

Met dat idee is Zinnings medio 2018 opgestart, door Koen De Vidts.

de weg hierheen

Ethiek in het persoonlijk leven en in organisaties is al lang een passie. Vandaar een opleiding tot gecertifieerd “Gespreksleider Moreel Beraad”, aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, Nederland (2019, www.isvw.nl ).

 De voorbije jaren heb ik me ingezet voor de nieuwe coöperatieve ethische en duurzame bank NewB (meegewerkt aan de bankvergunning, verkregen in januari 2020.  www.newb.coop ). Nu ben ik er nog steeds actief in de Raad Van Bestuur. Leuk en uitdagend om ethiek in praktijk om te zetten in een organisatie die dat als leidend principe hanteert.

En daarvoor?

Studies burgerlijk ingenieur (KU Leuven, 1987); daarna burgerdienst in een psychiatrische instelling.

Dan 15 jaar in de IT-afdeling in een coöperatieve bank (Bacob), daarna 14 jaar andere jobs in een andere coöperatieve bank (Crelan).

LinkedIn

Hoezo, geen gediplomeerd ethicus?

Inderdaad, naast het certificaat van “gespreksleider moreel beraad” heb ik geen filosofie- of ethiekdiploma.

Ik kan je dus ook geen volledig overzicht van de geschiedenis van de ethiek geven, noch alle zijnsvragen beantwoorden. Ik zou het wel graag willen, maar het zij zo.

Wat ik dan wel probeer te delen, is de ervaring van 30 jaar werk met twee voeten op de grond in bedrijven en organisaties, met als rode draad de poging om wat ik las over ethiek zo concreet mogelijk toe te passen op het terrein.

Alles wat ik probeer over te brengen met Zinnings, heeft de toets van de praktijk al doorstaan. Privé, als geëngageerd vrijwilliger, maar ook op het werk.

En door mijn ervaring als vader van drie kinderen, als vrijwilliger in de lokale lagere school, en in vele bedrijfsdomeinen (van IT tot marketing, van operations tot strategie, van overnames tot boekhouding, van logistiek tot digitale transformatie) hoop ik me goed te kunnen inleven in de concrete situatie die jij meemaakt.

"Inspirerende opleiding. Kader voor onderbouwd nemen van moeilijke beslissingen"

Bart Willocx

"Prima opleiding om je ethisch kompas te ontdekken"

Jan Alexander – over de opleiding “Ethiek”

"Koen brengt op heldere wijze een kijk op hoe aandacht voor ethiek binnen jouw organisatie, deze tot een hoger niveau kan tillen: duurzamer, respectvol, met oog voor open en eerlijke communicatie"

Servaas Van Den Noortgate

"De praktische 4 stappen methode, aangevuld met een duidelijk overzicht over de meest gangbare westerse ethische stromingen, zijn een waardevolle toolkit om structuur en houvast te krijgen in soms moeilijke of gevoelige situaties."

Joris De Lannoy

wat zinnings aanbiedt

Opleidingen

 Zinnings biedt een tweedaagse opleiding  aan om je persoonlijk te bekwamen in ethiek, en een vervolg-dag om die kennis toe te passen in je organisatie. Er is ook een korte versie van een halve dag voor scholieren en studenten.

 

Moreel beraad

Een begeleide gespreksmethode voor een groep van 3 tot 12 deelnemers, over een concrete morele kwestie. In ongeveer twee uur leert een team iets bij over een concreet probleem, maar ook over elkaar.

 

Workshops

Praktische, interactieve overlegmomenten op maat van een organisatie; ze kunnen gaan over een crisismoment op ethisch vlak, over het implementeren van je kernwaarden, over het aanscherpen van je missie, beleid of gedragscodes.

Advies

Over ethische kwesties in organisaties. Over beleid, bewustwordings- of opleidingsprogramma’s, het verrijken van de missie en de visie, het laten leven van gedragscodes. Hoe je moreel beraad in stresspreventie kan  inpassen, of hoe je de kernwaarden van je organisatie doet leven.

Presentaties

Wil je met iedereen delen hoe zinderend het kan zijn om zinnig bezig te zijn?

Wil je je laten prikkelen over hoe simpel het soms kan zijn om ons moreel buikgevoel te kunnen benoemen?